Termeni și condiții

Vă prezentam o lume a beneficiilor și ne asumam responsabilitatea că totul este îndeplinit în conformitate cu legea.

TERMENI ŞI CONDIȚII


1. Termeni generali

MyEdenred® aparține EDENRED MD SRL (denumită în continuare “EDENRED”), cu sediul în Chișinău, str. Vasile Alecsandri 141 B, etaj 1, IDNO 1017600013409.
Prin utilizarea MyEdenred®, ești de acord cu prevederile din prezentul document.
Prin intermediul MyEdenred®, poți beneficia de anumite facilități şi servicii suport acordate de Edenred în legătură cu produsele Edenred mai jos precizate:
- Tichete de Masă Electronice Edenred
denumite în continuare „Produse”.
MyEdenred® este o aplicație ce permite Utilizatorilor care dețin unul sau mai multe card(uri) cu tichete de masă electronice emise de Edenred sa își înregistreze cardurile în platformă, beneficiind de funcționalitățile acesteia.
Pentru crearea unui cont, trebuie să deții cel puțin un card aferent unui Produs EDENRED.
Fiecare Utilizator va avea un singur cont, indiferent de numărul de Produse utilizate. Contul se creează utilizând datele aferente oricăruia dintre carduri, iar în situația în care beneficiezi de mai multe carduri, te rugăm să utilizezi funcția “Adaugă card nou”, în același cont de Utilizator.
Definiții:
Aplicație = înseamnă programul software descărcat din magazinele de aplicații mobile, pe terminalele mobile ale Utilizatorilor, prin intermediul căreia Utilizatorii vor avea acces la Serviciul MyEdenred®, astfel cum este definit în Termenii și Condițiile de utilizare ai Serviciului MyEdenred®, acceptate de către Utilizatori la momentul înregistrării contului personal MyEdenred®.
Parola = șir de caractere pentru identificarea Utilizatorului, beneficiar al Produselor EDENRED și/sau serviciilor aferente, stabilit de EDENRED și/sau de Utilizator după caz, în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile din Aplicație.
Logare = identificarea de către Aplicație a Utilizatorului respectiv.
Utilizator = persoană fizică ce se află intr-un raport contractual cu societatea Client sau care este angajat al acesteia, căruia i se alocă un Card și care accesează Aplicația pentru a beneficia de facilitățile acordate de Edenred în legătura cu Produsele sale.
Client = entitatea, instituția sau persoana juridica ce se află în raport contractual (in calitate de beneficiar) cu EDENRED cu privire la unul sau mai multe Produse.
Prestarea serviciilor pe cale electronică = efectuarea serviciilor prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice la cererea Utilizatorului, fără prezența în același timp a părților, prin intermediul MyEdenred®.
Produsele și serviciile menționate în cadrul acestei Aplicații sunt disponibile numai în Republica Moldova.

2. Modificări/Schimbări Periodice

ÎNTREGUL CONŢINUT AL ACESTEI APLICAȚII POATE FI MODIFICAT ŞI ÎȚI ESTE OFERIT "CA ATARE" FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
EDENRED își rezervă dreptul de a modifica conținutul, forma de prezentare / structura Aplicației si/sau Termenii și Condițiile, în orice moment și nu va purta vreo răspundere în acest sens. În cazul modificării Termenilor și Condițiilor, noua versiune îți va fi adusă la cunoștință prin intermediul Aplicației. În cazul în care nu ești de acord cu Termenii şi Condițiile Aplicației, poți renunța la accesarea sau utilizarea ei.
EDENRED se extinde continuu, își actualizează și optimizează aplicațiile, produsele şi serviciile aferente, de aceea informațiile și părți ale informațiilor incluse în paginile Aplicației sau structura Aplicației sunt supuse modificărilor conform intereselor Edenred. În acest sens EDENRED îşi rezervă dreptul de a edita informațiile sau părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini, inclusiv structura Aplicației, fără înștiințarea prealabilă a Utilizatorilor. Astfel de schimbări, modificări, adăugiri sau eliminări ale termenilor şi condițiilor de utilizare vor intra în vigoare imediat după publicarea lor în Aplicație. Orice utilizare a Aplicației urmare a unei astfel de modificări sau schimbări se consideră acceptare de către Utilizator a schimbărilor, modificărilor, adăugirilor sau eliminărilor din conținutul Aplicației.

3. Drepturi de proprietate intelectuală, dreptul de autor şi materiale incluse pe paginile Aplicației

Aplicația şi tot ceea ce cuprinde aceasta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al EDENRED sau a altor societăți partenere sau afiliate acesteia, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată sau neînregistrată a EDENRED sau a altor societăți partenere sau afiliate acesteia. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Termeni şi Condiții, fără permisiunea în scris a proprietarului Conținutului. Întreg conținutul Aplicației, inclusiv siglele, logo-urile, textele, graficele, imaginile, fotografiile şi software-ul, constituie proprietatea intelectuală EDENRED sau a altor societăți partenere sau afiliate acesteia şi sunt protejate de legislația națională şi internațională. Designul şi modalitatea de prezentare a Aplicației, precum şi setările acesteia constituie de asemenea proprietatea intelectuală EDENRED. Se interzice copierea, înregistrarea analogică/digitală şi reproducerea mecanică, distribuirea, transferul, descărcarea, falsificarea, vânzarea, crearea de lucrări derivate al Conținutului sau dezinformarea publicului cu privire la furnizorul real al acestuia. Eventuala reproducere, reeditare, încărcare, anunțare, distribuire, transmitere sau orice altă utilizare a conținutului în alt mod sau cu alte mijloace în scop comercial sau în alte scopuri, se permite doar ca urmare a unei autorizații scrise conferite în prealabil de EDENRED sau de oricare alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus. Apariția Conținutului în Aplicație nu poate fi considerată în nicio situație drept transfer sau cedare de autorizație sau drept de utilizare a oricăruia dintre elementele de mai sus.
EDENRED, conform termenelor şi condițiilor expuse în prezenta secțiune şi conform legislației şi reglementărilor aplicabile, conferă Utilizatorilor dreptul de acces şi utilizare a Aplicației şi a datelor incluse pe acesta, neexclusiv, netransferabil, personal şi limitat. Această autorizație nu constituie transferul vreunui drept cu privire la Aplicație şi datele prezentate pe acesta şi se supune următoarelor limitări:
- trebuie să respecți toate notificările cu privire la drepturile asupra proprietății intelectuale şi alte drepturi de proprietate, şi
- nu ai dreptul de a modifica Aplicația şi datele de pe acesta în niciun mod sau dreptul de a transmite şi de a prezenta în mod public, sau de a distribui sau utiliza în alt fel Aplicația şi datele incluse pe aceasta în orice scop de natură publică sau comercială, cu excepția situației în care prin prezenta se acordă expres o permisiune în acest sens.
EDENRED poate utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care fiecare Utilizator le-a trimis prin intermediul Aplicației. EDENRED nu este responsabilă de prejudicii/costuri și/sau pierderi materiale, rezultate din folosirea neautorizată a informațiilor disponibile în Aplicație.

4. Utilizarea APLICAȚIEI

4.1. Pentru accesarea facilitaților Aplicației aflate în legătura cu Produsele, este nevoie să îți creezi un cont în MyEdenred®, urmând instrucțiunile afișate pe ecranul Aplicației (denumit în continuare "Cont").
Utilizarea MyEdenred® este gratuită. Pentru crearea unui Cont trebuie sa deții cel puțin un card aferent unui Produs EDENRED.
Fiecare Utilizator va avea un singur Cont, indiferent de numărul de carduri / Produse utilizate. Contul se creează utilizând datele aferente oricăruia dintre carduri, iar în situația în care beneficiezi de mai multe Produse EDENRED, te rugăm să utilizezi funcția “Adaugă card nou” în acelaşi Cont de Utilizator.
La crearea contului, Aplicația solicită următoarele informaţii, inclusiv date cu caracter personal, respectiv: număr și serie card, ultimele 6 cifre din codul IDNP, nume, prenume, număr telefon mobil, de aceea te rugăm să citești cu atenție Politica de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.
Pentru accesările ulterioare, Utilizatorul poate accesa Contul său prin introducerea adresei de email și a parolei alese la crearea contului. În contextul în care accesarea MyEdenred® se face prin introducerea corectă a datelor de mai sus, se prezumă că accesarea se face de către Utilizator.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice utilizare care poate fi făcută din Contul său de către un terț care a accesat parola de utilizator.
4.2 Dreptul de acces la MyEdenred® acordat Utilizatorului în baza acestor Termeni si condiții este personal, non-exclusiv și non-transferabil.
4.3 În principiu, Aplicația este disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția situațiilor în care accesul la Aplicația este întreruptă când sunt necesare pauze pentru mentenanță / actualizare sau în alte situații care nu se datorează conduitei Edenred.
4.4 EDENRED își rezervă dreptul de a bloca Contul de Utilizator și/sau toate sau o parte din caracteristicile asociate acestuia, în mod automat și fără alte formalități, fără a putea fi obligată la plata de compensații/daune, inclusiv dar fără a se limita la următoarele situații:
- dacă există suspiciuni că o altă persoană decât Utilizatorul încearcă să acceseze Contul,
- în cazul utilizării simultane de către mai multe persoane a acelorași parole de acces,
- în orice caz de încălcare a uneia sau mai multor dispoziții ale acestor Termeni şi condiții,
- dacă există suspiciuni rezonabile cu privire la producerea de acte de piraterie, comiterea de infracțiuni, utilizarea sau tentativa de utilizare a datelor cu încălcarea legilor aplicabile sau drepturilor Edenred,
- la încetarea din orice motiv a contractului (contractelor) de furnizare de produse/servicii încheiate între EDENRED şi Client.
4.5 Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul îşi manifestă acordul că datele și informațiile stocate pe sistemele informatizate de Edenred pot fi utilizate de către Edenred drept dovadă a operațiunilor efectuate de Utilizator pe MyEdenred®.
4.6 Funcționalitățile aferente Produselor, oferite de Edenred către Utilizatori prin intermediul Aplicației, sunt accesibile pentru Utilizatori prin MyEdenred® fără plată, cu excepția costurilor generate în sarcina Utilizatorilor de terţi, cum ar fi furnizorul conexiunii de Internet.

5. Funcționalitățile disponibile în Aplicația MyEdenred®

5.1.În conformitate cu prevederile acestor Termeni şi condiții, vei putea accesa prin intermediul Contului creat în MyEdenred®, funcționalitățile descrise mai jos:
Funcționalitățile Aplicației aferente produselor Edenred pe suport electronic:
- Activarea cardului
- Aflarea soldului
- Efectuarea și autorizarea tranzacțiilor cu TME
- Consultarea listei cu istoricul tranzacțiilor
- Blocarea temporară a cardului
- Blocarea permanentă a cardului în caz de pierdere, furt, deteriorare
- Deblocarea cardului daca s-a optat pentru blocare temporară
- Adăugarea unor carduri noi / eliminare carduri înregistrate
- Resetarea codului PIN
- Consultarea listei de sume care expiră în 30 de zile
5.2. Vei putea gestiona Produsele pe care dorești să le atașezi Contului, astfel:
- în situația în care beneficiezi de mai multe Produse EDENRED, poți utiliza funcția “Adaugă card nou” în același Cont de Utilizator pe MyEdenred® pentru a beneficia de serviciile Edenred pentru respectivul Produs,
- Eliminarea înregistrărilor din Contul de Utilizator creat în Aplicație cu privire la un card / Produs - se poate realiza în cazul în care nu mai dorești să beneficiezi de funcționalitățile oferite de MyEdenred® aferente acelui Produs. În măsura în care, urmare a unei astfel de eliminări, nu beneficiezi de niciun Produs Edenred, atunci nu vei mai avea acces la Aplicație.
5.3. Consultarea și modificarea datelor cu caracter personal aparținând Utilizatorului.
Vei putea consulta datele personale aflate în Contul MyEdenred® și le poți modifica (cu excepția celor transmise de Client). În acest sens, te rugăm să citești cu atenție Politica de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.
Ești responsabil de actualizarea datelor cu caracter personal efectuată prin intermediul Aplicației; EDENRED nu va fi trasă la răspundere pentru nicio consecință a vreunui prejudiciu produs urmare a lipsei de actualizare sau urmare a efectuării unei astfel de actualizări.

6. Răspundere

6.1. Îți aducem la cunoștință că este în afara competenței Edenred sau furnizorilor săi, supervizarea utilizării corecte a Cardului și/sau a funcționalităților Aplicației aferente acestuia de către Utilizator, neputând fi ținuți răspunzători de neînțelegerile care ar putea surveni între Client şi un Utilizator cu privire la o astfel de utilizare.
Edenred şi furnizorii săi nu vor fi ținuți responsabili în cazul în care Aplicația este accesată de persoane neautorizate, sau dacă o operațiune este efectuată de o anumită persoană care folosește Cardul ori Aplicația fără autorizarea prealabilă din partea Clientului / Utilizatorului.
Edenred nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru pierderi suferite de Utilizator ca urmare a unei utilizări inadecvate sau nelegale a Cardului ori a Aplicației, a utilizării cu încălcarea Termenilor si Condițiilor de utilizare a acestora, inclusiv pentru pierderi care decurg din furtul sau pierderea parolei de acces. Edenred nu va fi responsabil pentru operațiuni eșuate sau pentru lipsa posibilității de efectuare a unei operațiuni din motive care nu au legătură cu acesta, cum ar fi operarea defectuoasă a sistemelor de telecomunicații sau întreruperi în transmiterea datelor.
EDENRED împreuna cu afiliații, partenerii și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul EDENRED ori sunt generate de conduita unor terți sau prin erori din partea Utilizatorului. În nici o circumstanță, EDENRED nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de natura directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al Aplicației. În acest sens Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze EDENRED în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații Edenred ori a Aplicației, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de alta natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de EDENRED ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții.
Chiar daca a luat toate măsurile pentru că informația prezentată în Aplicație să fie exactă si corectă, EDENRED nu își asumă responsabilitate în legătură cu eventuale inexactități care pot apărea în Aplicație.
Eventuale link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, EDENRED nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
EDENRED împreună cu furnizorii săi exclud orice garanție ca:
- prestarea serviciilor pe cale electronică va fi neîntreruptă sau fără erori;
- eventualele defecte vor fi corectate;
- serviciul sau serverul care îl pun la dispoziția Utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna Utilizatorilor;
- vor fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații disponibile în Aplicație sau a serviciilor/produselor achiziționate prin intermediul Aplicației și TME.
6.2. Urmare a creării unui cont de Utilizator în MyEdenred®, Utilizatorul este pe deplin responsabil de realizarea și menținerea unor proceduri interne de securitate adecvate pentru dispozitivele de securizare, codurile, parolele și alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce privește canalul de comunicații utilizat pentru conectarea la MyEdenred®, în scopul prevenirii accesării neautorizate a sistemului. Orice invocare a unei accesări sau utilizări neautorizată a MyEdenred® nu este opozabilă Edenred. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu gestionarea contului deschis de acesta în MyEdenred®, sens în care orice operațiune realizată de alte persoane în numele și pe seama Utilizatorului în aplicația MyEdenred® vor fi opozabile acestuia, Edenred neavând obligația de a verifica identitatea și limitele mandatului persoanelor care realizează astfel de operațiuni în numele și pe seama Utilizatorului.
6.3. Prin utilizarea Aplicației, ești de acord să respecți prevederile legale referitoare la tichetele de masă pe suport electronic, respectiv dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia utilizării de monedă electronică și servicii de plată.

7. Sesizări și Reclamații

Orice sesizare sau reclamație referitoare la funcționarea Aplicației pot fi transmise telefonic, sunând la numerele de telefon 069422288 și 078422288, sau în scris printr-o adresă trimisă la myedenredmd@edenred.com.
Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin informații privind Utilizatorul, prenumele și numele acestuia, e-mail-ul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.
EDENRED va înștiința neîntârziat depunătorul reclamației privind rezultatul analizei acesteia pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamațiile vor fi analizate într-un termen rezonabil de la înregistrarea acestora.

8. Securitate

8.1. Edenred a efectuat toate demersurile și depune toate eforturile pentru a proteja Aplicația și informațiile transmise cu ocazia utilizării acesteia ori Prestării serviciilor pe cale electronică, prin utilizarea de diverse scripturi de protecție și a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date. Pentru protejarea informațiilor, Edenred utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate în anumite secțiuni ale Aplicației. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte masuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de EDENRED. În acest sens, EDENRED nu poate garanta ca utilizarea de către Utilizator a acestei Aplicații va fi confidențială. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie în Aplicație poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește Aplicația.
8.2. Logarea în contul unui Utilizator este protejată de Parolă. Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată de către Utilizator. EDENRED nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către Utilizator a parolei și/sau a altor date de logare și utilizare MyEdenred® către persoane neautorizate.
Utilizatorul are posibilitatea de a sista în orice moment sesiunea de utilizare a Serviciilor prestate pe cale electronică, suportând consecințele acestei sistări. Utilizatorul are posibilitatea în orice moment de a detecta și corecta erorile sale apărute la introducerea datelor sale de identificare.

9. Date cu caracter personal

9.1. Edenred este înregistrată în Registrul de Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 0001744 și respectă reglementările în vigoare privind datele cu caracter personal.
9.2. Te rugăm să consulți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a te informa cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și cu privire la drepturile tale.

10. Comunicările comerciale

Când îţi creezi contul, poți alege sa primești diverse comunicări comerciale de la noi, pentru a-ți îmbunătăți experiența de shopping și a te ajuta să beneficiezi de oferte avantajoase ale partenerilor noștri. Poți alege sa primești noutăți și oferte prin diverse modalități (e-mail, sms sau notificări push pe ecranul telefonului mobil), cu precizarea că îți poți modifica oricând opțiunea în cadrul secțiunii „Setări”.

11. Dispoziții finale

Prin accesarea acestei Aplicații, Utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanță cu legile naționale şi se supune jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal
în cadrul Aplicației MyEdenred


Această Politică de Prelucrare a Datelor cu caracter Personal (în continuare „Politica”) îţi explică modul în care noi, Edenred MD S.R.L. (societate cu sediul în Chișinău, str. Vasile Alecsandri 141, B, şi înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu numărul 0001744), prelucrăm datele tale personale în cadrul Aplicației My Edenred (în continuare „Aplicația”).
Edenred MD S.R.L cunoaște importanța datelor tale personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa îți furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai platformei web și aplicației mobile, clienți, consumatori), în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile scopurilor mai jos enumerate.
Te rugăm să o citești cu atenție, iar pentru orice clarificare te rugăm să ne contactezi la adresa de-mail myedenred-md@edenred.com.
Prin crearea contului și utilizarea aplicației MyEdenred îți exprimi consimțământul pentru prelucrarea Datelor tale cu caracter Personal în scopurile și prin modalitățile descrise în prezenta Politică.
În cazul în care nu ești de acord cu termenii si condițiile legate de utilizarea aplicației mobile (expuse in acest document, din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în Termenii și Condițiile generale, din punct de vedere al informațiilor confidențiale), te rugăm să nu utilizezi această aplicație.

Despre colectarea datelor

Edenred iți oferă alegeri și control asupra datelor pe care ești dispus să le dezvălui prin aplicația și platforma web. De exemplu, poți alege să iți activezi cardurile Edenred, să ai acces la soldul disponibil al cardului sau să iți blochezi cardul în caz de furt sau pierdere, la numerele de telefon 069422288 sau 078422288. Pentru aceste opțiuni, nu este obligatoriu să utilizezi aplicația MyEdenred sau platforma web www.myedenred.md.
Dar, pentru că noi, cei de la Edenred MD, ne dorim să îți îmbunătățim permanent experiența în calitate de utilizator al cardurilor noastre și să îți oferim acces la facilități multiple create în beneficiul tău, am creat aplicația mobilă MyEdenred special pentru tine. Aplicația poate fi accesată gratuit după crearea unui cont de utilizator.

Ce date colectăm

Pentru a-ţi crea un cont, te rugăm să furnizezi următoarele date personale:
- Numele, Prenumele;
- date de identificare a cardului tău Edenred (numărul din 16 cifre și seria din 10 cifre afișate pe partea din față a cardului și ultimele 6 cifre din codul tău IDNP);
- numărul de telefon mobil.
De asemenea, la momentul creării contului în aplicație, te rugăm să ne furnizezi şi adresa de email, utilizată de noi în scopul soluționării unor eventuale sesizări și reclamații ale tale.
Edenred nu obligă nicio persoană să furnizeze aceste date și informații, însă își rezervă dreptul ca în lipsa furnizării informațiilor și datelor solicitate, să nu permită deschiderea contului de utilizator al aplicației mobile MyEdenred.
Te rugăm să furnizezi numai date și informații reale și în mod special să nu furnizezi date de identificare care nu îți aparțin (spre exemplu să nu folosești o adresă de email falsă sau care aparține unei alte persoane).
Pe cale de consecință, Edenred își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea datelor și informațiilor furnizate de ține în procedura creării contului de utilizator, precum și dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator dacă informațiile furnizate sunt nereale, sau după caz de a suspenda sau închide un astfel de cont.
Totodată, în calitate de utilizator înțelegi și accepți că ești exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de utilizator, atât față de Edenred, cât și față de orice alt terț care ar putea fi prejudiciat.
Contul de utilizator are caracter personal, iar tu ai obligația să:
- nu transferi (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Aplicației sau contul de utilizator niciunui terț;
- păstrezi confidențialitatea datelor de acces în Aplicație și să notifici despre orice utilizare neautorizată și despre orice eventuală breșă de securitate pe care o suspectezi sau o identifici.
Având rolul de utilizator, înțelegi și accepți că Edenred MD nu are nicio responsabilitate în legătură cu eventualele daune directe și/sau indirecte cauzate Utilizatorului (i) prin orice acces neautorizat care poate să apară ca rezultat al acestor acțiuni sau (ii) prin folosirea neautorizată sau ilegală a datelor de către o terță persoană, ca urmare a neglijenței sau culpei Utilizatorului.

În ce scopuri folosim datele tale

Prelucrăm datele pe care ni le furnizezi în cadrul Aplicației pentru a-ţi putea asigura utilizarea funcționalităților Aplicației în următoarele scopuri:
- realizarea serviciilor conexe funcționării cardurilor Edenred (activare card, vizualizare sold, tranzacționare, blocare card în caz de furt sau pierdere, sugestii și sesizări, etc.)
- reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor Edenred MD SRL și ale partenerilor săi, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newsletter-e (buletine informative), de monitorizare a comportamentului consumatorului.
Având în vedere că prelucrăm aceste date pe baza consimțământului tău, îţi oferim posibilitatea de a-l retrage în orice moment (în secțiunea „Setări”) şi de a-ţi șterge contul, fără a afecta, bineînțeles, legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.
De asemenea, când îţi creezi contul, poți alege să primești diverse comunicări comerciale de la noi, pentru a-ți îmbunătăți experiența de shopping și a te ajuta să beneficiezi de oferte avantajoase de la partenerii noștri. Poți alege să primești noutăți și oferte prin diverse modalități (e-mail, sms sau notificări push pe ecranul telefonului mobil), cu precizarea că îți poți modifica oricând opțiunea în cadrul secțiunii „Setări”.
După ce ţi-ai creat contul, ai acces la funcţionalităţile Aplicaţiei:
- poţi afla informaţii privind cardurile tale Edenred (soldul disponibil, lista alimentarilor și a tranzacțiilor efectuate, sumele care expiră în următoarele 30 de zile);
- poţi efectua anumite operaţiuni legate de carduri (activare, blocare temporară, blocare definitivă în caz de furt sau pierdere);
- poţi vedea o hartă a partenerilor comercianți şi poţi identifica cei mai apropiaţi parteneri în funcţie de locul în care te afli;
- poţi vedea ofertele promoţionale ale partenerilor noştri, ne poţi recomanda noi parteneri sau clienţi;
- poţi sa ne transmiți diverse întrebări, sugestii sau recomandări.
Cu privire la ofertele promoţionale ale partenerilor noştri prezentate în cadrul Aplicaţiei, acestea pot fi generale (afişate în mod implicit tuturor utilizatorilor aplicaţiei) sau personalizate. Personalizarea ofertelor se va realiza în funcţie de unul sau mai multe dintre următoarele criterii: raionul/orașul de reşedinţă, sexul, obiceiuri de cumpărare rezultând din tranzacţiile tale efectuate cu cardurile Edenred, afișate în aplicaţie.

Cum protejăm datele tale?

Edenred se supune măsurilor tehnice și de siguranță organizațională impuse de lege și de standardele industriei pentru a-ți proteja datele personale împotriva accesului neautorizat. Noi luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact așa cum este descris în politica de confidențialitate și pentru a respecta alegerile pe care le-ai făcut.
Este posibil să transmitem datele tale personale către alte entităţi ale Grupului Edenred, sau către companii cu care Edenred se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Nu vom transmite către alţi terţi datele tale personale decât cu consimţământul tău sau în cazul în care ne obligă dispoziţiile legale.

Transmiterea datelor în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele tale menționate mai sus, pot fi transferate către alte țări precum Franța. Prin crearea contului și utilizarea aplicației MyEdenred îți exprimi consimțământul pentru prelucrarea transfrontalieră a Datelor tale cu caracter Personal.
Edenred MD S.R.L takes all the measures required to ensure that your personal data is protected in an adequate manner, regardless of where it is transferred.

Cât timp păstrăm datele tale?

Vom păstra datele tale personale pe perioada existenţei contului tău în Aplicaţie, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.
Nu vom păstra următoarele date, care sunt şterse în mod automat când părăseşti secţiunea corespunzătoare din aplicaţie: datele de geolocalizare, datele privind caracteristicile fizice ale Utilizatorului.

Ce drepturi ai cu privire la datele tale personale?

În conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiezi de o serie de drepturi cu privire la datele tale personale:
- dreptul de acces,
- dreptul de intervenție asupra datelor,
- dreptul la rectificare, actualizare, blocare sau ştergere,
- dreptul de opoziţie,
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate,
- dreptul la restricţionarea prelucrării şi dreptul la portabilitatea datelor.

Îţi poţi exercita aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă la adresa poştală sau la adresa de e-mail menţionate în primul alineat. Nu în ultimul rând, ai dreptul de a depune o plângere în faţa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal precum şi dreptul de acces la justiție.

N: WAL_CONT_CARD1

D: WAL_CONT_CARD1.1